Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële situatie

We willen financieel gezond zijn. Want dan kunnen wij de pensioenen blijven betalen. Pensioenfonds KPN is financieel gezond. 

We hebben de pensioenen in 2022 verhoogd

We hebben de pensioenen per 1 januari 2022 verhoogd met een toeslag van 2,57%. De verhoging is voor iedereen hetzelfde, dus voor alle KPN'ers die nog in dienst zijn, voor oud-deelnemers en voor iedereen die pensioen ontvangt. 

Prijzen stijgen

De prijzen stijgen en daardoor wordt geld bijna ieder jaar minder waard (inflatie). Door die inflatie wordt je pensioen ook minder waard. We willen je graag een pensioen bieden dat met de prijzen meestijgt. Dat is alleen mogelijk als we daar voldoende geld voor hebben. De verhoging die we nu toepassen, is mogelijk omdat onze financiële gezondheid in 2021 sterk is verbeterd.

Verhogingen in de afgelopen 5 jaar

Voor KPN'ers in dienst:

Jaar waarover toeslag berekend wordt Stijging van de prijzen (sept t/m sept)ToeslagToeslag gaat in per
20212,57%2,57%1 jan 2022
20200,99%0,11%1 jan 2021
20191,64%0,41%1 jan 2020
20181,47%1,11%1 jan 2019
20171,47%0,74%1 jan 2018

Voor oud-deelnemers, pensioengerechtigden:

Jaar waarover toeslag berekend wordtStijging van de prijzen (sept t/m sept)ToeslagToeslag gaat in per
20212,57%2,57%1 jan 2022
20200,99%0,13%1 jan 2021
20191,64%0,48%1 jan 2020
20181,47%1,16%1 jan 2019
20171,47%0,81%1 jan 2018

Financieel gezond

Dat we financieel gezond zijn, kun je zien aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Is die beleidsdekkingsgraad tussen de 110 - 121% of hoger? Dan gaat je pensioen meestal omhoog met een gedeeltelijke of volledige toeslag. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 124,3%. Hoog genoeg om de pensioenen zodanig te verhogen dat we de volledige stijging van de prijzen kunnen compenseren. Bekijk de dekkingsgraden van de afgelopen maanden.

Achterstand inhalen

De afgelopen jaren konden we de pensioenen vaak niet meer dan gedeeltelijk verhogen met een toeslag. Terwijl de prijzen wel doorstegen. Omdat onze financiële situatie het afgelopen jaar is verbeterd, kunnen we een klein deel van de achterstand inhalen met een inhaaltoeslag. Het gaat om een toeslag van 0,83%. Deze toeslag is voor iedereen die deelnemer was aan de pensioenregeling op 31 december 2008. Toen konden we namelijk voor het eerst de prijsstijgingen niet compenseren. Als je in aanmerking komt voor de inhaaltoeslag, krijg je in september of oktober een brief of e-mail hierover. Wil je meer weten? Bekijk dan de antwoorden op de meestgestelde vragen over de inhaaltoeslag.

Crisisplan

In de Pensioenwet staat dat alle pensioenfondsen een financieel crisisplan moeten hebben. Per 1 juli 2015 heeft Pensioenfonds KPN het crisisplan aangepast aan het nieuwe Financieel Toetsingskader. Hierin laat het bestuur zien welke maatregelen het pensioenfonds neemt:

  • als een crisis dreigt 
  • wanneer het pensioenfonds in een crisis zit

Herstelplan als het financieel niet goed gaat

Onze financiële situatie is nu goed. Maar als onze beleidsdekkingsgraad te laag is, moeten we een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan staat dan hoe we binnen 10 jaar weer financieel gezond verwachten te worden.

Meer weten?