Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële situatie

We willen financieel gezond zijn. Want dan kunnen wij de pensioenen blijven betalen. Pensioenfonds KPN is financieel gezond. 

We hebben de pensioenen in 2024 niet verhoogd

We hebben de pensioenen per 1 januari 2024 niet verhoogd met een toeslag. Lees waarom we de pensioenen niet hebben verhoogd.

Prijzen stijgen

De prijzen stijgen en daardoor wordt geld bijna ieder jaar minder waard (inflatie). Door die inflatie wordt je pensioen ook minder waard. We willen je graag een pensioen bieden dat met de prijzen meestijgt. Dat is alleen mogelijk als we daar voldoende geld voor hebben. Daarvoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad.

Verhogingen in de afgelopen 5 jaar

De afgelopen vijf jaren hebben we besloten om de pensioenen als volgt te verhogen:

Voor KPN'ers in dienst:

Jaar waarover toeslag berekend wordt Stijging van de prijzen (sept t/m sept)ToeslagToeslag gaat in per
2024-1,39%0%1 jan 2024
202217,16%10,50%1 jan 2023
2008 (inhaaltoeslag)2,82%0,83%1 jan 2022
20212,57%2,57%1 jan 2022
20200,99%0,11%1 jan 2021
20191,64%0,41%1 jan 2020

Voor oud-deelnemers, pensioengerechtigden:

Jaar waarover toeslag berekend wordtStijging van de prijzen (sept t/m sept)ToeslagToeslag gaat in per
2024-1,39%0%1 jan 2024
202217,16%11,82%1 jan 2023
2008 (inhaaltoeslag)2,82%0,83%1 jan 2022
20212,57%2,57%1 jan 2022
20200,99%0,13%1 jan 2021
20191,64%0,48%1 jan 2020

Financieel gezond

Dat we financieel gezond zijn, kun je zien aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Is die beleidsdekkingsgraad 110% of hoger? Dan gaat je pensioen meestal omhoog met een gedeeltelijke of volledige toeslag. Bekijk de beleidsdekkingsgraden van de afgelopen maanden.

Achterstand inhalen

De afgelopen jaren konden we de pensioenen vaak niet meer dan gedeeltelijk verhogen met een toeslag. Terwijl de prijzen wel bleven stijgen. Wanneer de financiële situatie van Pensioenfonds KPN goed genoeg is, kunnen we (een deel van) de achterstand inhalen met een inhaaltoeslag. Zoals we per 1 januari 2022 hebben gedaan.

Crisisplan

In de Pensioenwet staat dat alle pensioenfondsen een financieel crisisplan moeten hebben. Hierin laat het bestuur zien welke maatregelen het pensioenfonds neemt:

  • als een crisis dreigt 
  • wanneer het pensioenfonds in een crisis zit

De laatste versie van het crisisplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van november 2022.

Herstelplan als het financieel niet goed gaat

Onze financiële situatie is nu goed. Maar als onze beleidsdekkingsgraad te laag is, moeten we een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan staat dan hoe we binnen 10 jaar weer financieel gezond verwachten te worden.

Meer weten?