Overslaan en naar inhoud gaan

Klacht indienen

Je bent niet tevreden over onze dienstverlening of over een beslissing. Je wilt een klacht indienen. Hieronder lees je hoe je een klacht indient en wat je van ons kunt verwachten. Het klachtenreglement van Pensioenfonds KPN vind je hier

1. Je neemt contact met ons op

  • Neem contact met ons op. Je kunt bellen of een e-mail of brief sturen.
  • Geef duidelijk aan waarover je niet tevreden bent. 
  • Ben je het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing over je pensioen? Geef dan aan waarom je het niet eens bent met deze beslissing.

2. Je krijgt antwoord van ons

  • Als je belt, krijg je vaak meteen antwoord. 
  • Stuur je een e-mail of een brief, dan krijg je binnen 15 werkdagen een antwoord. 
  • Soms hebben we meer tijd nodig. Dan krijg je bericht wanneer je wél antwoord krijgt.

3. Je bent het niet eens met het antwoord van ons

  • Ben je het niet eens met het antwoord van ons op je klacht? Dan kun je bezwaar maken. Stuur je bezwaar naar het bestuur van Pensioenfonds KPN via e-mail of een brief. Adres: Stationsstraat 115, 3811 MH, Amersfoort.
  • Geef duidelijk aan waarom je bezwaar maakt tegen het antwoord.

4. Je krijgt antwoord van het bestuur

  • Je krijgt na ontvangst van je bezwaar binnen 6 weken een besluit van het bestuur van Pensioenfonds KPN. 

5. Geschilleninstantie Pensioenfondsen 

Ben je het niet eens met het besluit van het bestuur? Dan kun je je bezwaar hiertegen voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Deze geschilleninstantie behandelt geschillen tussen deelnemers (degene die als deelnemer, gewezen deelnemer, andere aanspraakgerechtigde of pensioengerechtigde deelneemt in het Pensioenfonds) en hun pensioenfonds. Voor zij een geschil in behandeling nemen, moet de interne klachtenprocedure wel volledig doorlopen te zijn. Lees meer over Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Je bent overigens niet verplicht je bezwaar voor te leggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Je kunt je bezwaar ook voorleggen aan de rechter. Zelfs na het voorleggen van je bezwaar aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.