Overslaan en naar inhoud gaan

Klacht indienen

Je bent niet tevreden over onze dienstverlening of over een beslissing. Je wilt een klacht indienen. Hieronder lees je hoe je een klacht indient en wat je van ons kunt verwachten.

1. Je neemt contact met ons op

 • Neem contact met ons op. Je kunt bellen of een e-mail of brief sturen.
 • Geef duidelijk aan waarover je niet tevreden bent. 
 • Ben je het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing over je pensioen? Geef dan aan waarom je het niet eens bent met deze beslissing.

2. Je krijgt antwoord van ons

 • Als je belt, krijg je vaak meteen antwoord. 
 • Stuur je een e-mail of een brief, dan krijg je binnen 20 werkdagen een antwoord. 
 • Soms hebben we meer tijd nodig. Dan krijg je bericht wanneer je wél antwoord krijgt.

3. Je bent het niet eens met ons antwoord

 • Neem contact met ons op. Je kunt een e-mail of brief sturen.
 • Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je in beroep gaan. Richt je brief aan de geschillencommissie of stuur een e-mail naar de geschillencommissie
 • Geef duidelijk aan waarom je het niet eens bent met ons antwoord.
 • Wil je meer weten over de werkwijze van de geschillencommissie?  Zie het reglement van de geschillencommissie: Reglement geschillencommissie.pdf 

4. Je krijgt antwoord van ons

 • Je krijgt binnen 4 maanden een antwoord van de geschillencommissie.
 • De commissie stuurt jouw beroep naar het pensioenfonds. Het pensioenfonds moet binnen 2 maanden reageren. Je krijgt een kopie van de reactie.
 • Daarna doet de commissie binnen 2 maanden uitspraak. Mogelijk krijg je een uitnodiging om je standpunt te komen toelichten, je kunt hier ook zelf om vragen. In dat geval doet de commissie uitspraak binnen 2 maanden na die bijeenkomst. 
 • Het pensioenfonds moet zich houden aan de uitspraken van de geschillencommissie. 

5. Naar de Ombudsman Pensioenen

Heb je alles gedaan, maar ben je het nog niet eens met ons antwoord of de uitspraak van de geschillencommissie? Dan kun je naar de Ombudsman Pensioenen. Er komt een nieuwe Geschilleninstantie, speciaal voor geschillen als deelnemers en pensioenfondsen er onderling niet uitkomen. De streefdatum voor de start van deze instantie is 1 januari 2024. Tot die tijd kun je, als we er samen niet uitkomen, je geschil voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of de rechter.

6. Naar de rechter

Ben je het niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie of met het advies van Ombudsman Pensioenen? Dan kun je naar de rechtbank.

Je kunt trouwens ook direct naar de rechtbank. Dus zonder dat je bij de Ombudsman Pensioenen bent geweest.