Overslaan en naar inhoud gaan

Inhaaltoeslag: nog even geduld


We verhoogden op 1 januari 2022 de pensioenen met 2,57%. Daar komt nog een extra toeslag bij. Je krijgt deze ‘inhaaltoeslag’ als je in 2009 deelnemer was aan onze pensioenregeling.  Met deze inhaaltoeslag kunnen we iets van de opgelopen achterstand van de afgelopen jaren (vanaf 2009) goedmaken. Onze deskundigen zijn bezig om te bekijken hoe we dat kunnen doen. Dat vereist nogal wat (reken)werk. We vragen dus nog even om je geduld. Zodra er meer nieuws is over de hoogte van de inhaaltoeslag, laten we dat weten!

Prijzen stijgen

De prijzen stijgen en daardoor wordt geld bijna ieder jaar minder waard (inflatie). Door die inflatie wordt je pensioen ook minder waard. Pensioenfonds KPN wil je graag een pensioen bieden dat met de prijzen meestijgt. Dat is alleen mogelijk als we daar voldoende geld voor hebben. De verhoging die we nu toepassen, is mogelijk omdat onze financiële gezondheid in 2021 sterk is verbeterd.

Financieel gezond

Dat Pensioenfonds KPN financieel gezond is, kun je zien aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Is die beleidsdekkingsgraad tussen de 110 - 121% of hoger? Dan gaat je pensioen meestal omhoog met een gedeeltelijke of volledige toeslag. Eind december was de beleidsdekkingsgraad 125,3%. Hoog genoeg om de pensioenen zodanig te verhogen dat we de volledige stijging van de prijzen konden compenseren en een deel van de achterstand kunnen inhalen.

Meer weten

Wil je meer weten over hoe we er financieel voor staan? Bekijk dan de ontwikkeling van onze financiele situatie in het afgelopen jaar.