Overslaan en naar inhoud gaan

Trouwen en samenwonen

Je wilt weten of je iets moet regelen als je gaat trouwen of samenwonen. Het antwoord is: je hoeft je partner niet aan te melden als je gaat trouwen of samenwonen in Nederland voordat je met pensioen gaat.

In Nederland: je hoeft je partner niet aan te melden

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat in Nederland, hoef je je partner niet bij ons aan te melden. We krijgen deze informatie automatisch van je gemeente. Woon je ongehuwd samen, dan krijgen we dat niet door van de gemeente. Je hoeft je partner pas aan te melden als je met pensioen gaat. Als je overlijdt voordat je met pensioen gaat, kijken we of je een partner had. Je partner krijgt dan bericht van ons. 

In het buitenland: je hoeft je partner niet aan te melden

KPN heeft een onbepaald partnersysteem. Een partner hoeft dus niet te worden aangemeld voor de pensioeningangsdatum. Je hoeft je partner pas aan te melden als je met pensioen gaat. Ook als het huwelijk in het buitenland was. 

Wanneer moet ik mijn partner aanmelden? 

Als je je ouderdomspensioen aanvraagt, moet je je partner aanmelden. Ben je in Nederland getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan hebben wij dat doorgekregen van de gemeente. Woon je ongehuwd samen of ben je in het buitenland getrouwd? Dan moet je op het aanvraagformulier voor je ouderdomspensioen de naam van je partner vermelden. Stuur ook een kopie van de huwelijksakte of een uittreksel van de administratie persoonsgegevens waaruit blijkt dat je minimaal 6 maanden op hetzelfde adres bent ingeschreven.

Je partner krijgt nabestaandenpensioen 

Als jij overlijdt, krijgt je partner een nabestaandenpensioen. Bekijk hoeveel nabestaandenpensioen je partner krijgt. Je ziet ook hoe je extra nabestaandenpensioen voor je partner kunt opbouwen.

  • We zien als je partner diegene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of minimaal 6 maanden samenwoont als partners met een gezamenlijke huishouding.
  • Partners kunnen geen bloed- of aanverwanten zijn in de rechte lijn, bijvoorbeeld geen ouder, kind of schoonouder.
  • Ben je met pensioen en krijg je een partner? Dan krijgt je partner geen nabestaandenpensioen.