Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds KPN heeft een bestuur en een verantwoordingsorgaan. Maar onze organisatie bestaat uit nog meer personen. Zij zorgen er samen voor dat jij (straks) het pensioen krijgt waar je recht op hebt. Mét jou. Want jij hebt zelf ook invloed.

Pensioenfonds KPN is een stichting. Het pensioenvermogen staat los van het ondernemingsvermogen van het bedrijf KPN. 

Het bestuur van Pensioenfonds KPN zorgt voor je pensioengeld

De belangrijkste taak van het bestuur is om de pensioengelden goed te beheren. Het innen van premies moet goed gebeuren en de pensioenen moeten op tijd worden uitbetaald. Het bestuur moet bewaken dat het pensioenvermogen goed wordt belegd. 

Het bestuur stelt ook het pensioenreglement van het pensioenfonds vast. Daarin staat:

 • hoe de pensioenen worden berekend
 • aan welke verplichtingen u moet voldoen om voor pensioen in aanmerking te komen

Intern Toezicht

In het bestuur zitten drie onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders. Dit zijn:

 • De voorzitter van het pensioenfonds
 • Een deskundige op het gebied van beleggingen
 • Een deskundige op het gebied van risicomanagement

Samen vormen deze bestuurders het Intern Toezicht. Intern Toezicht kijkt mee of het bestuur:

 • De juiste processen volgt
 • Goed beleid maakt
 • Niet teveel risico’s neemt
 • Alle belangen gelijk afweegt

Het Intern Toezicht werkt dus binnen het bestuur, maar heeft daarnaast een eigen taak en een eigen verantwoordelijkheid.

Het bestuur wordt ondersteund door:

 • een bestuursbureau
 • een vermogensbeheerder
 • een pensioenuitvoeringsorganisatie
 • een externe actuaris
 • een externe onafhankelijke accountant
 • en een verantwoordingsorgaan

Leden van het bestuur

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Hierin zijn werknemers, de werkgever en de pensioengerechtigden evenredig vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt elk jaar of het bestuur het beleid op de juiste manier heeft uitgevoerd.

Leden van het verantwoordingsorgaan

Bestuursbureau doet dagelijks werk

Het is de taak van het bestuursbureau het bestuur en haar commissies te ondersteunen door het overnemen van taken en het leveren van capaciteit. Tevens is het bestuursbureau de verbinding tussen het bestuur en de partijen aan wie zij activiteiten uitbesteedt.

Op het bestuursbureau zitten medewerkers van het pensioenfonds. Het bestuursbureau:

 • zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden
 • ondersteunt het bestuur en de commissies
 • onderhoudt de contacten met alle andere partijen waar het pensioenfonds mee te maken heeft

Medewerkers van het bestuursbureau

Uitbesteding

Het bestuur heeft de administratie van het pensioenfonds uitbesteed aan TKP Pensioen en de beleggingen aan Aegon Asset Management.

Beloning

Pensioenfonds KPN voert een verantwoord en beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en consistentie. Het beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van geschikte leden voor de diverse organen van het Pensioenfonds en medewerkers van het bestuursbureau. Daarnaast waarborgt het beloningsbeleid de beheerste en integere bedrijfsvoering van het Pensioenfonds. Het beloningsbeleid moedigt niet aan tot het nemen van meer risico’s dan voor het Pensioenfonds aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid heeft geen bonus en/of variabele beloningscomponenten.