Overslaan en naar inhoud gaan

Wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ basis voor nieuwe pensioenregeling


Eind maart is het wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe wet zorgt ervoor dat het pensioenstelsel beter past bij deze tijd. Werkgever KPN en de vakbonden maken op basis van de wet keuzes voor een nieuwe pensioenregeling. Met de voorbereidingen hiervoor was al gestart. Uiterlijk in 2027 moet zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelstel.

Persoonlijker pensioen

Belangrijke verandering is dat je meer inzicht gaat krijgen in je eigen pensioenpot. Net als nu wordt straks de premie die jij en je werkgever betalen belegd. Jouw uiteindelijke pensioen hangt straks af van de winst op die beleggingen. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, zie je dat ook terug.

Voorbereidingen overstap

Werkgever KPN, de vakbonden en Pensioenfonds KPN zijn al enige tijd druk bezig met de overstap naar het nieuwe stelsel. Zo onderzochten ze al bij deelnemers wat zij belangrijk vinden in een nieuwe pensioenregeling. De vakbonden maken samen met werkgever KPN naar verwachting in juni/juli 2022 de keuze voor een nieuwe pensioenregeling. Die wordt vervolgens samen met het pensioenfonds verder uitgewerkt.

Vervolg wetsvoorstel

Na akkoord van de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet begin 2023 ingaat. De overstap naar het nieuwe stelsel vraagt veel aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan de beleggingen, pensioenadministratie en communicatie van een pensioenfonds. Pensioenfondsen hebben daarom ruim de tijd voor de overstap. Pensioenfonds KPN probeert wel al eerder klaar te zijn dan in 2027.

Er verandert nu nog niets voor jou

Voor jou verandert er voorlopig niets. Dat gebeurt pas als de nieuwe pensioenregeling ingaat, dus uiterlijk in 2027. Het streven van Pensioenfonds KPN is om al per 1 januari 2026 over te stappen. Natuurlijk houden we je in de tussentijd wel op de hoogte.

Wil je weten wat er tot nu toe is gebeurd en hoe de planning er verder uitziet? Bekijk dan onze themapagina over het nieuwe pensioenstelsel.