Overslaan en naar inhoud gaan

(Oud-)KPN’ers willen samen pensioen regelen

Gepubliceerd op:

We onderzochten in 2021 hoe jij denkt over de pensioenregeling. Uit ons onderzoek blijkt: de meeste (oud-)KPN’ers vinden samen pensioen regelen belangrijk. En veel (oud-)KPN’ers willen zelf keuzes kunnen maken voor hun pensioen. Deze uitkomsten nemen de sociale partners en wij mee bij het ontwikkelen van de nieuwe pensioenregeling.

Risico’s verdelen tussen jong en oud

De meeste (oud-)KPN’ers vinden het belangrijk om samen pensioen te regelen. Zij willen mee- en tegenvallers met elkaar delen. Uit ons onderzoek blijkt:

  • 73% van de (oud-)KPN’ers vindt dat jongeren en ouderen met hetzelfde inkomen ook hetzelfde pensioen moeten krijgen. Het moet daarbij niet uitmaken of het goed of slecht gaat met de economie.
  • 83% ziet graag dat het pensioenfonds een reservepot heeft. Met die pot kunnen we ervoor zorgen dat mensen er niet te veel op achteruitgaan als het slecht gaat met de economie. Zo krijgen de mensen die op dat moment pensioengerechtigd zijn toch een goed pensioen.
  • Het pensioen mag niet te veel schommelen. Dat is belangrijker dan het goed begrijpen van de pensioenregeling.

Zelf kiezen is belangrijk

Iets meer dan de helft van de (oud-)KPN’ers wil zelf keuzes kunnen maken voor hun pensioen.

  • Keuzes kunnen maken vinden (oud-)KPN’ers belangrijker dan lagere kosten.
  • Ruim de helft wil zelf kiezen hoeveel risico wij nemen bij het beleggen van het pensioengeld. 86% neemt het liefst een gemiddeld risico bij beleggingen.
  • Bij het nieuwe pensioenstelsel zijn er straks 2 keuzes: een solidaire regeling, waarbij de (oud-)KPN’ers samen de risico’s verdelen. En een flexibele regeling, waarbij (oud-)KPN’ers zelf meer keuzes hebben. Bij de laatste keuze loop je meer risico, want je pensioen kan hoger of lager zijn dan je verwacht. 65% wil zelf kiezen tussen een vaste of een meer onzekere uitkering.

Veel (oud-)KPN’ers hebben er vertrouwen in dat wij ze goed helpen bij hun keuzes. Pensioengerechtigden het meest: 87% heeft hier vertrouwen in.

Verschillen tussen jong en oud

Uit ons onderzoek blijkt verder nog dat er verschillen zijn tussen jong en oud. Hoe ouder iemand is, hoe vaker hij ontzorgd wil worden. Dat betekent dat wij de (oud-)KPN’er helpen om keuzes te maken. De (oud-)KPN’er hoeft zich dan minder met zijn pensioen bezig te houden. Zelf keuzes maken vinden ouderen minder belangrijk. Jongeren vinden dat belangrijker.

In ons onderzoek zien we geen verschillen tussen mensen die meer geld verdienen en mensen die minder geld verdienen.

Bestuur is blij met zoveel reacties

Ruim 6.300 (oud-)KPN’ers vulden ons onderzoek in. Het bestuur van Pensioenfonds KPN is blij met zoveel reacties. We hebben hier veel aan! We gebruiken jouw mening namelijk voor het maken van een nieuwe pensioenregeling.

KPN en vakbonden maken voorlopige pensioenregeling

Werkgever KPN en de vakbonden willen in de zomer van 2022 een voorlopige pensioenregeling maken. Ze kiezen tussen twee soorten pensioenregelingen. Een solidaire regeling en een flexibele regeling. Hierna werken ze de pensioenregeling verder uit. Ook Pensioenfonds KPN wordt hier dan bij betrokken.

Uiterlijk 1 januari 2026 willen we overstappen naar de nieuwe pensioenregeling. Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel.