Overslaan en naar inhoud gaan

GVKPN wil graag meer leden

Gepubliceerd op:

In 2023 bestaat de GVKPN - Gepensioneerden Vereniging KPN - 5 jaar. Het ledenaantal is in tijd gegroeid naar 2.200. Maar de vereniging wil graag nog meer leden. Want de GVKPN wil meer invloed krijgen op de ontwikkelingen die invloed hebben op het pensioen. Hieronder lees je de oproep van het GVKPN.

Meer invloed voor gepensioneerden

In de loop van dit jaar bestaan we – het GVKPN - alweer 5 jaar. Mede dankzij diverse ondersteunende acties van het pensioenfonds en KPN, is het ledental gegroeid naar ca 2.200. Daarmee groeien we dus goed en bereiken we al beter ons doel om als gepensioneerden meer invloed te krijgen op de ontwikkelingen die te maken hebben met ons pensioen. En die ontwikkelingen plaatsen ons voor flinke uitdagingen.

De nieuwe pensioenwet

Belangrijk is dat er straks:

  • een koopkrachtig pensioen komt
  • dat er een eerlijke verdeling gaat plaatsvinden van het collectieve vermogen naar de verschillende doelgroepen
  • waarin aandacht is voor de opgelopen achterstand
  • dat we inhoud geven aan het hoorrecht, dus dat we mee kunnen praten

Belangrijk daarbij is te melden dat we dat in landelijk verband doen via aansluiting bij de Koepel van Gepensioneerden verenigingen.

Samenwerking met het bestuur

GVKPN en het bestuur hebben regelmatig overleg. We hechten veel waarde aan de constructieve samenwerking met het pensioenfonds. We zijn in gesprek over een goede en eerlijke indexatie en we vragen aandacht voor een heldere communicatie daarover. De communicatie voor de pensioengerechtigden met een variabele uitkering is belangrijk. Deze uitkering beweegt mee met de ontwikkelingen in de financiële markten. Dit vraagt om goede communicatie.

GVKPN heeft leden in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds KPN heeft twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden in het bestuur. Deze twee leden zijn ook lid van GVKPN. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden namens de gepensioneerden. Ook deze drie leden zijn lid van GVKPN.

Een van onze belangrijkste taken is, om naast het Pensioenfonds KPN, de pensioengerechtigden zo goed mogelijk te betrekken en te informeren over alle relevante ontwikkelingen.

Wat willen we nog meer?

Meer leden natuurlijk! Dat kost je slechts € 7,50 per jaar. Aanmelden kan via GVKPN.nl Wat let je? Kijk voor meer informatie op onze website.