Overslaan en naar inhoud gaan

Arbeidsongeschikt

Je wilt weten wat er voor je pensioen is geregeld als je arbeidsongeschikt raakt. Het antwoord is: je blijft pensioen bij ons opbouwen als je arbeidsongeschikt raakt en recht hebt op een WIA-uitkering van UWV. Daarnaast heb je misschien recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Arbeidsongeschikt: je blijft pensioen opbouwen

Als je arbeidsongeschikt raakt, blijf je pensioen bij ons opbouwen:  

  • Over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de premie uiterlijk tot je AOW krijgt. Een voorwaarde is wel dat je pensioen bij ons opbouwde op het moment dat je arbeidsongeschikt werd.
  • Over het deel dat je (mogelijk) nog werkt. Jij en je werkgever betalen de premie.

Hoeveel wij betalen hangt af van je situatie

Wij betalen de pensioenopbouw over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat je arbeidsongeschikt bentPercentage pensioenopbouw dat wij betalen
80% - 100%100%
65% - 80%80%
55% - 65%60%
45% - 55%50%
35% - 45%40%
Minder dan 35%0%

Mogelijk krijg je arbeidsongeschiktheidspensioen

Je krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen als je meer verdient dan € 71.628 bruto per jaar (bedrag 2024). Je krijgt dan een uitkering voor een deel van je bruto jaarloon boven de € 71.628. Hoeveel je krijgt, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat je arbeidsongeschikt bentPercentage dat je krijgt van je bruto jaarloonPercentage dat je krijgt van je bruto jaarloon
 tussen € 71.628 en 
€ 137.800
boven € 137.800
80% - 100%70% (WGA) 75% (IVA)80% (WGA) 85,7% (IVA)
65% - 80%50,75%58%
55% - 65%42%48%
45% - 55%35%40%
35% - 45%28%32%
Minder dan 35%0%0%

Extra arbeidsongeschiktheidspensioen

Je krijgt extra arbeidsongeschiktheidspensioen als:

  • je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en 
  • je een nieuwe functie vindt bij KPN 

Hoeveel je krijgt, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

In je cao staat wat KPN nog meer heeft geregeld

Je werkgever heeft meer zaken voor je geregeld rondom pensioen en arbeidsongeschiktheid. Lees hiervoor de cao van KPN op Team KPN.