Overslaan en naar inhoud gaan

Wat weten we tot nu toe over het nieuwe pensioenstelsel

Een aantal onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel ligt voor jou als deelnemer al vast. We noemen ze kort: 

Bedrag ineens op pensioendatum

Je krijgt de mogelijkheid om op je pensioendatum in één keer maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op te nemen (Lumpsum). Bijvoorbeeld voor een wereldreis, een studie of het afbetalen van je huis. 

Partnerpensioen verandert

Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen. In het kort: overlijd je voor je pensioendatum? Dan krijgt je partner een vast percentage van jouw inkomen: maximaal 50% van het salaris. Overlijd je na je pensioendatum, dan hangt de hoogte af van het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd.

Pensioen beweegt mee met de economie

De pensioenen gaan meebewegen met de economie. Ze gaan omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. Dat geldt vooral voor de inschatting van het pensioen van werkenden. Hoe jonger je bent, hoe meer deze inschatting zal gaan schommelen. Voor jongeren nemen we meer risico met beleggen. Want jongeren hebben ook meer tijd dan ouderen om tegenvallers op te vangen. De kans is groot dat zij na slechte jaren ook jaren meemaken waarin het weer goed gaat met de economie. Als je ouder wordt, nemen we minder risico met het beleggen voor je pensioen. Hierdoor worden de schommelingen minder groot. En ben je gepensioneerd, dan schommelt je pensioen zo min mogelijk. Maar je pensioen kan elk jaar wel een beetje veranderen.

Ieder jaar inschatting hoogte pensioen

Ook ziet iedereen straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is: de pensioenpot. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat iedereen later kan verwachten. We maken een inschatting als het meezit met de economie, maar ook als het tegenzit.

Wil je weten hoe de toekomst eruitziet? Bekijk dan hoe het verder gaat.