Overslaan en naar inhoud gaan

Verantwoord beleggen

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in de manier waarop we beleggen. We nemen onze verantwoordelijkheid door uitsluiting van bedrijven en landen, invloed door dialoog en stemgedrag tijdens vergaderingen.

Uitsluiting van bedrijven en landen

We hebben een uitsluitingenlijst met bedrijven en landen waarin we niet beleggen. Hierop staan bijvoorbeeld bedrijven en landen die:

  • de mensenrechten op grove wijze schenden en/of
  • systematisch en significant de rechten van arbeiders schenden.

Invloed door dialoog 

We oefenen invloed uit op beslissingen van bedrijven waarin we beleggen door met de bedrijven in gesprek te gaan. Dat doen we als er aanleiding toe is vanuit het oogpunt van milieu, maatschappij, ondernemingsbestuur of arbeidsomstandigheden. 

Stemgedrag tijdens vergaderingen

We gebruiken actief ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin we beleggen. We hebben met ons stemrecht bijvoorbeeld invloed op:

  • samenstelling van het bestuur en onafhankelijkheid;
  • milieu en sociale normen;
  • vergoedingen.

Lees meer over verantwoord beleggen