Overslaan en naar inhoud gaan

Planning nieuw pensioenstelsel

Een nieuwe pensioenregeling is er niet zomaar. Hieronder zie je welke stappen al zijn gezet. En de stappen die nog komen.

2019-2021

Het pensioenakkoord is gesloten en deels verder uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel ‘Toekomst Pensioenen’. Iedereen heeft mogen reageren op het conceptwetsvoorstel. Ook Pensioenfonds KPN heeft bijgedragen aan de reactie van de Pensioenfederatie (de overkoepelende belangenorganisatie van bijna alle pensioenfondsen in Nederland).

2021

Behandeling van de reacties op het conceptwetsvoorstel. Dit kan leiden tot wijzigingen in de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Of het zover komt, is aan de regering en de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer. Tot nu toe heeft het proces al wat vertraging opgelopen. Pensioenfonds KPN gaat ondanks deze vertraging door met voorbereidingen die al wel gedaan kunnen worden.

2022
  • Verhuizen alle pensioenen van Pensioenfonds KPN mee naar de nieuwe regeling? In dat geval besluit Pensioenfonds KPN of het fonds gebruik gaat maken van de wetgeving die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel regelt. Dit besluit nemen we in overleg met de sociale partners. De sociale partners zijn de werkgever KPN en de vakbonden.
  • Het pensioenakkoord wordt omgezet in wetgeving (verwachting). Dit doen de regering en het parlement.
  • In het najaar van 2022 voert Pensioenfonds KPN een risicobereidheidsonderzoek uit onder alle deelnemers van Pensioenfonds KPN.
2023
  • De Wet toekomst pensioenen of een aantal onderdelen treedt in werking (verwachting).
  • Start van het besluitvormingsproces. De werkgever KPN en de vakbonden beslissen onder andere hoe de pensioenregeling van Pensioenfonds KPN eruit komt te zien. Pensioenfonds KPN helpt de werkgever en de vakbonden hierbij. We wachten hiervoor niet tot 1 juli 2023. We zijn al met de voorbereidingen begonnen.
Uiterlijk 2027

Nieuwe pensioenregeling voor Pensioenfonds KPN. We streven ernaar om in 2026 de nieuwe pensioenregeling al gereed te hebben.

De werkgever KPN en de vakbonden (de sociale partners) nemen eerst een aantal besluiten. Bekijk waarover ze besluiten nemen.