Overslaan en naar inhoud gaan

Wijzigingen in beleggingen vanaf 1 april 2022


Bij Pensioenfonds KPN kun je op twee manieren beleggen voor je pensioen. Je kiest voor Life Cycle beleggen of voor Vrij beleggen. Binnen Vrij beleggen kies je vervolgens nog voor een specifiek beleggingspakket met een mix van aandelen en obligaties: een ‘depot’. Je bepaalt op die manier zelf hoe je jouw pensioenkapitaal belegt. Binnenkort wijzigen er een aantal zaken in je beleggingen. Lees hieronder wat er verandert.

We beleggen steeds duurzamer

We beleggen steeds duurzamer, voor een betere wereld én voor een goed pensioen. Binnen Vrij beleggen had Depot F het label duurzame beleggingen. Maar duurzaamheid is inmiddels onderdeel van ál onze beleggingen. Daarom is een speciaal depot voor duurzame beleggingen niet meer nodig. Depot F vervalt daarom binnenkort. De beleggingen uit dit depot gaan vanaf 1 april 2022 over in Depot C. Daarnaast is zowel Life Cycle beleggen als Vrij beleggen verder verduurzaamd door groene obligaties toe te voegen.

Rendement op spaarproducten binnenkort negatief

Zowel binnen Life Cycle beleggen als binnen Vrij beleggen, beleggen we in zogenoemde geldmarktbeleggingen. Dat zijn beleggingen waarbij we investeren in spaarproducten. Op dit moment hebben de spaarproducten waarin we investeren nog een positief rendement. Maar dit verandert per 1 april 2022. Dan is er sprake van een negatief rendement. Het rendement is variabel en kan veranderen als bijvoorbeeld de rente op spaarproducten stijgt.

Geen geldmarktbeleggingen meer in een aantal beleggingspakketten

Vanwege het negatieve rendement op spaarproducten stoppen we met de geldmarktbeleggingen vanaf 1 april 2022 binnen Life Cycle beleggen en in de depots B, C, D en E van Vrij beleggen. Je raakt het geld dat we voor je hebben belegd in de geldmarktbeleggingen uiteraard niet kwijt. Nadat de geldmarktbeleggingen vervallen, herverdelen we de beleggingen. Op die manier zorgen we ervoor dat het verwachte rendement gelijkblijft. Bekijk de nieuwe verdeling voor Life Cycle beleggen en Vrij beleggen

Negatief rendement Depot G vanaf 1 april 2022

Goed om te weten: Depot G van Vrij beleggen bestaat volledig uit geldmarktbeleggingen. Dat blijft ook zo. Dat betekent dat het rendement in dit depot vanaf 1 april 2022 negatief is. Heb je voor jouw beleggingen gekozen voor Depot G? Dan bouw je door het negatieve rendement misschien te weinig pensioenkapitaal op voor je pensioen later. Het rendement is variabel en kan veranderen als bijvoorbeeld de rente op spaarproducten stijgt.

Beleggingen in Depot G zijn per 1 april gewijzigd

Beleggingen in Depot G zijn per 1 april gewijzigd

Jij bepaalt zelf hoe je jouw pensioenkapitaal belegt. Een van de keuzes binnen Vrij beleggen is Depot G. Depot G betekent risicovrij beleggen met een laag rendement. Dit depot heeft sinds 1 april een klein negatief rendement. We leggen je uit waarom.

Aanleiding: ABN AMRO stopt met spaarfaciliteit

In Depot G belegden we in een spaarproduct van ABN AMRO. Dit product had een zeer laag risicoprofiel, dat vergelijkbaar is met sparen bij een bank. Ondanks de negatieve rente op spaarproducten in de financiële markt, had dit spaarproduct een positief rendement. De beleggingen binnen Depot G hebben daar de afgelopen jaren van geprofiteerd. Helaas stopte ABN AMRO op 1 april 2022 met dit product. Pensioenfonds KPN heeft een vervangend product geselecteerd. Dit risicovrije product heeft, als gevolg van de huidige markt, een klein negatief rendement. Jammer genoeg is er geen vervangend spaarproduct beschikbaar met een positief rendement.

Beleggingen in Depot G behouden een risicovrij karakter

In de meeste van onze beleggingsdepots loop je een bepaald risico. Beleggen brengt nou eenmaal risico’s met zich mee. Met Depot G blijven wij een risicovrij depot bieden. In de huidige markt is het niet mogelijk om een risicovrij depot tegen een positief rendement aan te bieden. Door de lage kortlopende rentes levert je belegging in Depot G nu een klein negatief rendement op. Dit betekent dat de beleggingen licht in waarde dalen. Helaas is dit nu zo, maar daarmee behoudt Depot G wel het risicovrije karakter. En is het geld in Depot G ongevoelig voor grote uitslagen op aandelenbeurzen of grote renteveranderingen.

Geldmarktfonds in Depot G

Per 1 april is het vervangende product in Depot G een geldmarktfonds. Geldmarktfondsen beleggen in verschillende geldmarktproducten met een korte looptijd. Dit zijn bijvoorbeeld schuldpapieren en obligaties van banken en bedrijven. De Europese toezichthouder stelt strenge eisen aan geldmarktfondsen en de risico’s die deze fondsen mogen nemen. Een geldmarktfonds is een alternatief voor een deposito. Een deposito houdt in dat je geld onderbrengt bij een bank voor een vaste periode. Maar een geldmarktfonds spreidt de risico’s beter door te beleggen in verschillende producten van verschillende aanbieders. Een geldmarktfonds is daarmee een risicovrije beleggingsoplossing, om kapitaal te beschermen tegen grote veranderingen op financiële markten en qua risicoprofiel vergelijkbaar met de oude spaarfaciliteit bij ABN AMRO.

Je beleggingskeuze aanpassen

Belegde jij in Depot G? Dan heb je in maart een brief van ons gekregen. Hierin staat hoe je je beleggingskeuze eventueel kunt aanpassen. Of neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Herverdeling beleggingen in aandelen

In Depot A van Vrij beleggen zijn geen geldmarktbeleggingen opgenomen. Maar we herverdelen ook binnen dit depot de beleggingen. Het gaat om beleggingen in aandelen. We verdelen deze beleggingen op dezelfde manier als de beleggingen voor het pensioen dat je opbouwt in de middelloonregeling . Dit geldt ook voor de beleggingen in de Depots B, C en D. Bekijk de nieuwe verdeling voor Depot A, B, C en D.

Nieuwe verdeling Life Cycle Variabel (uitkeringsfase

Ben je met pensioen en beleg je daarnaast nog voor je pensioen? Dan beleg je in Life Cycle Variabel (het is in deze situatie niet mogelijk om te kiezen voor Vrij beleggen). Binnen Life Cycle Variabel zijn wel geldmarktbeleggingen opgenomen. Dat blijft ook zo na 1 april 2022. Ook binnen Life Cycle Variabel herverdelen we de beleggingen om ervoor te zorgen dat het verwachte rendement gelijk blijft. Bekijk de nieuwe verdeling binnen Life Cycle Variabel (uitkeringsfase).

Kies eventueel een andere bestemming voor je beleggingen

Wil je een andere beleggingskeuze maken of je beleggingskeuze aanpassen? Maak dan een afspraak voor een videogesprek met één van onze pensioenspecialisten. Tijdens dit gesprek maak je samen een risicoprofiel. Daarin staat hoeveel risico je wilt en kunt nemen. Op basis van je risicoprofiel kies je eventueel een andere bestemming voor je beleggingen. Je kunt overigens maandelijks je beleggingskeuze kosteloos aanpassen.