Overslaan en naar inhoud gaan

Grote stap in doelstelling CO2-afdruk en duurzaam beleggen

Gepubliceerd op:

Pensioenfonds KPN heeft de doelstelling om de CO2-voetafdruk in 2030 met 55% te verlagen ten opzichte van 2017. Dat is een aanscherping van het oorspronkelijke doel. 

Doelstelling gerealiseerd

Eind 2021 realiseerden we al een afname van de CO2-voetafdruk van 27%. Deze afname liep in de eerste helft van 2022 zelfs op naar 51%. Daarmee hebben we een groot deel van onze doelstelling gerealiseerd. Dat bood in 2021 ruimte om de doelstelling om de CO2-voetafdruk te verkleinen, aan te scherpen. Over dit aangescherpte doel lees je meer in het duurzaamheidsverslag (pdf).   

De afname verklaard

Waar de sterke afname van de CO2-voetafdruk vandaan komt? De sterke afname is toe schrijven aan een overstap van een beleggingsfonds. We zijn uit één van onze beleggingsfondsen gestapt en overgegaan naar een ander beleggingsfonds. Bij dat nieuwe beleggingsfonds is de CO2-voetafdruk veel lager.

Daarnaast hebben we verschillende aan- en verkopen gedaan in de beleggingsportefeuille. Zo hebben we bijvoorbeeld binnen het aandelenfonds met opkomende landen een belegging in Suzano verkocht. Dit is een groot pulp- en papierbedrijf in Brazilië. Alleen al door deze ene belegging te verkopen, daalde de CO2-voetafdruk van onze totale portefeuille met 3%. 

Doorgaan

In de komende periode gaan we door met het verkleinen van onze CO2-voetafdruk. Niet alleen door beleggingen te verkopen in bedrijven die slecht presteren op dit gebied. We geloven ook in tweede kansen. We blijven daarom de dialoog zoeken met bedrijven die veel CO2 uitstoten. Om ze op die manier tot verbeteringen te bewegen. 

Nadenken over impact beleggen

Naast het voldoen aan onze CO2-doelstelling denken wij als pensioenfonds na over impact beleggen. In grote lijnen is impact beleggen het investeren in bedrijven, organisaties of projecten die een meetbare positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het gaat daarmee een stapje verder dan alleen het uitsluiten van bedrijven of landen. 

Er is momenteel veel discussie over wat impact beleggen precies is. En hoe je impact goed meetbaar kunt maken. Wij gaan in de komende tijd bekijken hoe wij zelf impact beleggen gaan definiëren. En we gaan op zoek naar mogelijkheden binnen onze beleggingsportefeuille. Dat is voor ons een mooie uitdaging om weer een volgende stap te zetten in het verder verduurzamen van onze pensioenbeleggingen.