Meer weten? KPN Pensioen

2015in beeld

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen
van 2015 bij Pensioenfonds KPN?

U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde
versie van het jaarverslag.

Samenstelling beleggingsportefeuille

Aandelen44,8%
Vastrentende waarden45,6%
Vastgoed6,1%
Overige beleggingen0,9%
Derivaten2,6%
Totale balanswaarde beleggingen8,7
miljard

Aanpassingen in de pensioenregeling

Per 1 januari 2015 is de pensioenwetgeving gewijzigd. Als gevolg hiervan hebben de sociale partners de pensioenregeling aangepast.

Aantal voormalige deelnemers

Deelnemers die in het verleden pensioen hebben opgebouwd
30243

Communicatie op maat

Pensioenfonds KPN wil informatie over pensioen begrijpelijk
maken. In 2015 heeft PF KPN een communicatieplan
voor de komende jaren opgesteld.

Verantwoordings-orgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur.

Jaarverslag 2015

Dit is een verkorte versie van het jaarverslag 2015. Het volledige jaarverslag over 2015 van Stichting Pensioenfonds KPN vindt u op onze website.
Dit verkorte jaarverslag is met veel zorg gemaakt. U kunt aan deze uitgave geen rechten ontlenen.