Overslaan en naar inhoud gaan

Besluit over inhaaltoeslag komt later dit jaar


Pensioenfonds KPN verhoogt de pensioenen dit jaar. KPN’ers die nog in dienst zijn bij KPN, oud-werknemers en gepensioneerden krijgen er 2,57% bij. Deze verhoging is ingegaan op 1 januari 2022. Misschien komt daar nog een extra toeslag bij. Met deze ‘inhaaltoeslag’ kunnen we dan iets van de opgelopen achterstand van de afgelopen jaren goedmaken. Later dit jaar horen jullie  hier meer over.

Prijzen stijgen

De prijzen stijgen en daardoor wordt geld bijna ieder jaar minder waard (inflatie). Door die inflatie wordt je pensioen ook minder waard. Pensioenfonds KPN wil je graag een pensioen bieden dat met de prijzen meestijgt. Dat is alleen mogelijk als we daar voldoende geld voor hebben. De verhoging die we nu toepassen, is mogelijk omdat onze financiële gezondheid in 2021 sterk is verbeterd.

Financieel gezond

Dat Pensioenfonds KPN financieel gezond is, kun je zien aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Is die beleidsdekkingsgraad tussen de 110 - 121% of hoger? Dan gaat je pensioen meestal omhoog met een gedeeltelijke of volledige toeslag. Eind december was de beleidsdekkingsgraad 125,3%. Hoog genoeg om de pensioenen zodanig te verhogen dat we de volledige stijging van de prijzen kunnen compenseren.

Achterstand misschien inhalen

De afgelopen jaren konden we de pensioenen vaak slechts gedeeltelijk verhogen met een toeslag. Terwijl de prijzen wel doorstegen. Het gaat nu financieel zo goed met Pensioenfonds KPN dat we erover denken om iets van die opgelopen achterstand in te gaan halen. Dat is redelijk uniek, want er zijn in Nederland niet veel pensioenfondsen die dat kunnen zeggen. De deskundigen zijn bezig om te bekijken hoe we dat kunnen doen. Dat vereist nogal wat (reken)werk. Het besluit hierover volgt daarom later dit jaar.

Meer weten

Wil je meer weten over hoe we er financieel voor staan? Bekijk dan de ontwikkeling van onze financiële situatie in het afgelopen jaar.