2017 in beeld
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2017
bij Pensioenfonds KPN?

U leest het in dit jaarverslag.

Pensioenen verhoogd

Pensioenfonds KPN staat er financieel goed voor. Daarom zijn de pensioenen verhoogd.

Samenstelling beleggingsportefeuille

Aandelen
45
,0
%
Vastrentende waarden
46
,4
%
Vastgoed
8
,6
%
Overige beleggingen-%
Derivaten-0,4%
Liquide middelen0,4%
Totale balanswaarde beleggingen
10
,8 mld

Beleggen voor stabiel of variabel pensioen?


Op hun 58ste moeten deelnemers van Pensioenfonds KPN met een kapitaal in de beschikbare-premieregeling voorsorteren op een keuze op de pensioendatum. Namelijk of ze verder gaan beleggen voor een stabiel of een variabel pensioen.

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur.

Jaarverslag 2017

Dit is een verkorte versie van het jaarverslag 2017. Het volledige jaarverslag staat op onze website. Dit verkorte jaarverslag is met veel zorg gemaakt. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen.