Meer weten? KPN Pensioen

2016in beeld

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen
van 2016 bij Pensioenfonds KPN?

U leest het in deze verkorte versie
van het jaarverslag.

Samenstelling beleggingsportefeuille

Aandelen43,7%
Vastrentende waarden45,6%
Vastgoed7,9%
Overige beleggingen1,7%
Derivaten4,4%
Liquide middelen-3,3%
Totale balanswaarde beleggingen€ 10,2
miljard

Nieuw: vrijwillige voortzetting

Als een KNP’er uit dienst gaat, stopt zijn pensioenopbouw bij Pensioenfonds KPN. Om een pensioengat te voorkomen, biedt Pensioenfond KPN sinds 1 september 2016 vrijwillige voortzetting aan.

Aantal voormalige deelnemers

Deelnemers die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij PF KPN
38767

Onderzoek Klanttevredenheid

6,9

Verantwoordings-orgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur.

Jaarverslag 2016

Dit is een verkorte versie van het jaarverslag 2016. Het volledige jaarverslag over 2016 van Stichting Pensioenfonds KPN vindt u op onze website.
Dit verkorte jaarverslag is met veel zorg gemaakt. U kunt aan deze uitgave echter geen rechten ontlenen.