Meest gezocht


Jaaropgave

Uw jaaropgave van vorig jaar maar ook die van de jaren daarvoor kunt u bekijken in Mijn KPN Pensioen.
Bekijk uw jaaropgave


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds KPN genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds KPN.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht

Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds KPN.
Waardeoverdracht aanvragen


Pensioen afkopen

Als uw pensioenuitkering lager is dan € 467,89 (grens 2017) per jaar dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioen af te kopen.
Afkopen aanvragen

U bent hier

Ik ben gepensioneerd