Overslaan en naar inhoud gaan

Statement invasie Rusland in Oekraïne


Het bestuur van Pensioenfonds KPN is ontzet door de Russische invasie in Oekraïne en het hiermee gepaard gaande geweld. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen in Oekraïne. Het pensioenfonds volgt de ontwikkelingen nauwgezet en wil alle beleggingen in Russische bedrijven uit de portefeuille halen.
 
Pensioenfonds KPN belegt jouw pensioenpremie in verschillende beleggingscategorieën: onder meer in aandelen, vastgoed, private equity, hypotheken, bedrijfs- en staatsobligaties. Dit doen we wereldwijd, om zo de risico’s te spreiden en een zo hoog mogelijke opbrengst te kunnen halen. 

Bijna geen beleggingen in Rusland

Sinds 2019 zijn Russische staatsleningen en een groot deel van de Russische bedrijven vanuit het MVB-beleid van het pensioenfonds uitgesloten. Daarnaast is het pensioenfonds voorafgaand aan de invasie al uit een deel van de overige Russische bedrijven gestapt, vanwege de grote onzekerheid rondom de relatie tussen Rusland en Oekraïne. Dit kan omdat het pensioenfonds een actief beleggingsbeleid voert en niet een marktstandaard (benchmark) volgt. Bij aanvang van de invasie (eind februari) belegde het pensioenfonds daarom maar in 6 Russische bedrijven met een waarde van ca. 5,4 miljoen (0,04% van de beleggingsportefeuille). 

We willen resterende beleggingen in Russische bedrijven verkopen

Deze resterende beleggingen in Russische bedrijven wil het pensioenfonds ook van de hand doen. De verkoop van de resterende beleggingen kan enige tijd duren, omdat de marktomstandigheden op het moment ingewikkeld zijn. Zodra het mogelijk is zullen de verkopen door onze vermogensbeheerder Aegon Asset management worden uitgevoerd. 

Geen beleggingen in Belarus

Naast Rusland speelt Belarus ook een negatieve rol in de invasie van Oekraïne. Pensioenfonds KPN heeft geen beleggingen in Belarus en wil in de toekomst ook niet in Belarus gaan beleggen. 

We volgen de ontwikkelingen nauwgezet

Gezien de voortdurende onzekerheid op financiële markten, naar aanleiding van de Russische invasie, volgt Pensioenfonds KPN nauwlettend de gevolgen hiervan op onze beleggingen. Daarnaast monitoren wij de gevolgen van het wereldwijde sanctiepakket, dat Rusland over zich heeft afgeroepen, op de voet.