Overslaan en naar inhoud gaan

Onze financiële situatie: we zijn ‘uit herstel’


Pensioenfonds KPN had een herstelplan omdat eind september 2019 de beleidsdekkingsgraad gedaald was onder het wettelijk vereiste niveau (116,0%). Eind juni 2021 was onze beleidsdekkingsgraad (117,8%) weer hoog genoeg en zijn we ‘uit herstel’.

Waardoor zijn we 'uit herstel'?

Dat het goed gaat, komt door de goede beleggingsresultaten over de afgelopen jaren en de licht gestegen rente in het eerste half jaar van 2021. Deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat de beleidsdekkingsgraad gestegen is.

De rente is in het eerste half jaar van 2021 gestegen. Voor een pensioenfonds geldt; hoe hoger de rente, hoe minder geld we moeten hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Verhogen van de pensioenen 

Dat we ‘uit herstel’ zijn, is goed nieuws. Of we de pensioenen kunnen verhogen, hangt namelijk af van onze financiële situatie. Het gaat al langere tijd financieel steeds beter. Hierdoor konden we de pensioenen begin dit jaar iets verhogen. En hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe groter de kans dat we je pensioen begin 2022 weer kunnen verhogen.

We proberen ieder jaar je pensioen te verhogen, zodat je pensioen meegroeit met de prijsstijging. Of we de pensioenen volgend jaar weer kunnen verhogen, beslissen we begin 2022. Dit hangt af van onze financiële situatie eind 2021 en of de prijzen ook gestegen zijn. We kijken hierbij naar het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Wie bepaalt of het pensioenfonds ‘uit herstel’ is?

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële situatie van pensioenfondsen in Nederland. Daarom melden de pensioenfondsen iedere maand bij DNB wat hun beleidsdekkingsgraad is. Gaat het slecht met een pensioenfonds, dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen bij DNB.

Een pensioenfonds is ‘uit herstel’ wanneer de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds aan het einde van een kalenderkwartaal boven het wettelijk vereiste niveau is komen te liggen.